W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa wniosek egzekucyjny wraz
z tytułem wykonawczym, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności, która stanowi jego niezbędny element.

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego należy złożyć w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym.

Żeby umożliwić najefektywniejsze przeprowadzenie postępowania należy we wniosku podać   wszelkie możliwe, posiadany w miarę możliwości,  informacje takie jak m.in. PESEL, NIP, REGON, nr dowodu dłużnika, bank w którym dłużnik może posiadać rachunek, kontrahentów, numer rejestracyjny pojazdu którym dłużnik się porusza, i inne.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 797 (1) KPC może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku Zgodnie z art 781 kpc